REVÚCA: Takmer všetku ťažbu dreva v Národnom parku Muránska planina určovala v tomto roku kalamita

Viac ako 99 percent ťažieb, ktoré v tomto roku realizovala Správa Národného parku (NP) Muránska planina, boli ťažby náhodné, išlo teda o spracovanie kalamity.
BANSKÁ BYSTRICA 8. novembra (SITA) – Uviedol to riaditeľ Správy NP Muránska planina Ján Šmídt s tým, že pôvodne chceli vykonávať plánované opatrenia na postupné znižovanie zastúpenia smreka a zvyšovanie stability porastov prostredníctvom upravovania ich štruktúry. V tomto roku však ťažbu v NP predpisuje lykožrút, čomu je na príčine aj vlaňajšie mimoriadne sucho.

Takzvaná bezzásahová zóna A predstavuje 41 % územia NP Muránska planina, na ostatnom území sa hospodári. Podľa štúdie, ktorú vypracovala Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO), by sa v obhospodarovanej časti NP Muránska planina malo na pozemkoch vo vlastníctve štátu ročne vyťažiť priemerne približne 36-tisíc metrov kubických dreva. „V skutočnosti v roku 2023 do konca októbra bolo vyťažených 28 578 metrov kubických dreva, takže do konca roka by sme sa mali dostať približne na číslo prognózované TUZVO,“ popísal ťažbu riaditeľ.

Zonácia národného parku je nástrojom na rozlíšenie častí národného parku, v ktorých sa uplatňuje k starostlivosti o les rozdielny prístup. V bezzásahovej zóne A, kde prevažujú prirodzené lesy, sa nehospodári. „Tento rok sme tam do konca októbra zaevidovali kalamitu v objeme 18 592 metrov kubických, ktorá sa nespracuje. Drevo ostane prírode, bude sa tam po desiatky rokov rozkladať, viazať uhlík a bude slúžiť stovkám druhov hmyzu, húb a iných organizmov, ktoré sú viazané práve na tento substrát,“ objasnil Šmídt.

V zónach B a C sa hospodári. Jedným z cieľov hospodárenia je znižovanie zastúpenia smreka, ktorého je v týchto zónach viac, ako je prirodzené. „Aj mimo zóny A plánujeme kvôli ochrane druhov, napríklad hlucháňovi hôrnemu alebo fuzáčovi karpatskému, ponechávať časti porastov s nespracovanou kalamitou. To v prípadoch, ak by vykonaním takejto ťažby malo dôjsť k poškodeniu ich biotopov. Kvôli konfliktu s povinnosťou vyplývajúcou zo zákona o lesoch však bude musieť ponechaniu nespracovanej kalamity v zónach B a C predchádzať rozhodnutie orgánu ochrany prírody o zákaze alebo obmedzení takejto činnosti,“ doplnil riaditeľ.

Národný park Muránska planina bol vyhlásený 23. septembra 1997 s účinnosťou od 1. októbra 1997. Správcom štátnych lesných pozemkov na území národného parku boli Lesy SR, š.p. Územná ochrana v najprísnejšom stupni bola zabezpečená prostredníctvom prírodných rezervácií o celkovej rozlohe 2 607,98 hektárov, čo bolo približne 13 % územia národného parku. V apríli 2022 vznikla Správa NP Muránska planina ako samostatná príspevková organizácia, ktorá je odbornou organizáciou ochrany prírody. Od podniku Lesy SR, š.p. a Slovenského pozemkového fondu bola v dvoch etapách delimitovaná na túto organizáciu správa pozemkov v národnom parku vo výmere vyše 16-tisíc hektárov. Od októbra 2022 platí zonácia NP Muránska planina. Lesné porasty sú rozdelené do zón A, B a C. Zonácia národného parku je nástrojom na zavedenie diferencovaného prístupu k starostlivosti o chránené územie.


Szerző hozzájárulásai SITA
Érdekelhetné Önt
 • Medzi top zákazníkov Lesov SR prenikli nové priekupnícke firmy na úkor niektorých fabrík

  Drevári sa začiatkom roka báli o presuny štátneho dreva do rúk priekupníkov blízkych vláde, no napokon si mnohí objemy udržali. Zmluvy štátnych lesov sa však skrátili. Spracovatelia sa preto obávajú, že neskôr budú musieť o surovinu bojovať znova. Niektoré fabriky boli navyše vytlačené spomedzi top zákazníkov Lesov SR a nahradili ich nové mená, ktoré drevo vyvážajú aj do cudziny. Medzi manažérmi Lesov SR si našla miesto aj bývalá pravá ruka Borisa Kollára.
 • Drevári sa obávajú, že na biznise s drevom zasa začínajú zarábať ľudia blízki Smeru a SNS. Štátne lesy im blokujú dodávky

  Štátne Lesy SR meškajú s podpisom zmlúv na tohtoročné dodávky dreva pre domáci drevospracujúci priemysel. Drevári za tým vidia možné presuny dreva, ktoré doteraz dostávali oni, na priekupníkov s kontaktmi na terajšiu vládnu koalíciu. Takto sa to dialo aj za minulých vlád Smeru a SNS. Lesy SR meškanie odôvodňujú tým, že sa ich noví manažéri vybraní koalíciou musia viac zoznámiť so stavom podniku.
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.