HOLZ-HER POWER-PIN: CNC obrábacie centrum pre vŕtanie a narážanie kolíkov.

Milí kolegovia z branže,
Pred časom sme vás na informovali o novinke v CNC obrábaní, stroj pre vŕtanie a narážanie kolíkov HOLZ-HER POWER-PIN 7605. Dnes Vám tento stroj priblížime o niečo detailnejšie.
Power-Pin 7605Power-Pin 7605
Intuitívny koncept upínaniaIntuitívny koncept upínania
LED indikátor polohy VISELED indikátor polohy VISE
Horizontálna vŕtacia jednotkaHorizontálna vŕtacia jednotka
Vertikálna vŕtacia jednotkaVertikálna vŕtacia jednotka
KOMPAKTNÝ DESIGN


Kompaktný vo všetkých ohľadoch. Všetky agregáty a zásobníky sú plne integrované do stroja. S plochou iba 4 m³ a extrémne nízkou celkovou výškou 1755 mm* sa POWER-PIN hodí do každej dielne.
Veko stroja navyše ponúka praktický úložný priestor pre už spracované dielce. Všetko vo výške 1215 mm, ktorá je vhodná na minimálnu námahu chrbta.
Či bude voľne stojaci v miestnosti, alebo umiestnený pri stene, záleží iba na vašich dispozíciách vo výrobe.
Všetky jednotky sú pre výmenu nástrojov a údržbu ľahko prístupné cez horný kryt na údržbu.
* 2095 mm s otvoreným vekom stroja


INTUITÍVNE OVLÁDANIE


POWER-PIN je vybavený kompletným balíčkom CAMPUS:
V známom prostredí NC-HOPS je možné jednotlivé komponenty programovať a prispôsobovať podľa potreby.
Pomocou aCADemy je možné importovať súbory DXF a exportovať ich ako program CAM s vŕtacími operáciami.
Správa nástrojov MT Manager sleduje všetky vrtáky a nástroje vložené do stroja.
Obrábané súčasti sú virtuálne umiestnené v pracovnom centre na správnom doraze. Tu je tiež možné obrábanie viacerých polí až so 4 dielmi súčasne.
Pre dlhšie súčasti vytvára automatické programovanie dielcov niekoľko upínacích cyklov a umožňuje tak maximálnu dĺžku obrobku 2600 mm.


CAMPUS NC-HOPS


NC-HOPS je štandardne inštalovaný na každom POWER-PINe a ponúka možnosť programovania jednotlivých dielcov a ich prispôsobenie podľa vašej potreby. Dielce je možné programovať v priebehu niekoľkých minút pomocou ľahko pochopiteľných makier a vstupných dát.
Vďaka jednotlivým referenčným bodom (EasySnaps) sú všetky obrábania parametricky programovateľné.
V 3D zobrazení komponentov sú zrozumiteľne zobrazené všetky pracovné operácie obrábania.


aCADemy


aCADemy je základný program CAD, pomocou ktorého je možné importovať súbory DXF.
Po pridaní požadovaných vŕtacích operácií sa vytvorí program NC-HOPS s interným postprocesorom.


MT-MANAGER


Dôležité parametre, ako je priemer, dĺžka, otáčky alebo rýchlosť posuvu vrtákov, je potrebné udržiavať v MT-Manageri, správe nástrojov POWER-PIN.
Jednotlivé vrtáky sa prakticky načítajú na správne miesto a zmena je len pretiahnutím myšou na monitore.
Nástroje, ktoré sa nepoužívajú alebo potrebujú naostriť, je možné uzamknúť a označiť.


WORKCENTER


Obrábané súčasti sú virtuálne umiestnené v pracovnom centre na správnom doraze. Tu je tiež možné obrábanie viacerých polí až so 4 dielcami súčasne.


PROGRAMOVANIE


Pre dlhšie dielce vytvára automatické programovanie niekoľko upínacích možností a je tak možné spracovať dielce do dĺžky 2600 mm.


AUTOMATICKÝ VÝBER PROGRAMU


Stačí upnúť dielec a hneď začať bez toho, aby ste museli hľadať program?
To je možné vďaka automatickému výberu programu. V poli A a D je možné variabilne uložiť 5 rôznych šírok. Pri rozpoznaní vopred naprogramovanej šírky obrobku sa automaticky načíta príslušný program.
Ideálne pre sériovú výrobu opakujúcich sa veľkostí dielov.


KOLÍKY


V POWER-PIN je možné použiť ako drevené kolíky s naneseným lepidlom, tak aj štandardné drevené kolíky s použitím lepidla D1 (viskozita 150 – 350 mPa.s.).
S voliteľným druhým zásobníkom na kolíky je výmena s priemerom 6 mm za kolíky s priemerom 8 mm rovnako hotová v priebehu niekoľkých minút. Spracovateľné dĺžky kolíkov sú 30 mm, 35 mm a 40 mm.
Ste tak pripravení na každú situáciu.


KOLÍKOVACIA JEDNOTKA


Pre skrátenie obrábacích cyklov vďaka skráteniu dráhy a súčasnému vŕtaniu je možné jednotku variabilne odsunúť v krokoch po 32 mm s nasledujúcimi vzdialenosťami: 64* / 96 / 128 / 160 /192* mm.

V závislosti od počtu otvorov a kolíkov tak môžete ušetriť až 20 % času! Softvér na pozadí automaticky vypočíta, či je možné súčasne vykonávať kolíkovanie a vŕtanie.
Nastavenie jednotky v rozmere rastra sa vykonáva ručne.
*Dostupné iba s 3-násobnou horizontálnou vŕtacou jednotkou na POWER-PIN dynamic


LEPIACI SYSTÉM


Vďaka flexibilnému systému lepenia POWER-PIN umožňuje prácu so štandardným bielym lepidlom D1 (viskozita 150 – 350 mPa.s.) a drevenými kolíkmi, rovnako ako s kolíkmi s už naneseným lepidlom. Pre dosiahnutie najvyššej spoľahlivosti procesu je možné zvoliť prídavné elektronické monitorovanie nanášacej trysky. Pokiaľ lepidlo nevyteká, zobrazí sa chybové hlásenie a stroj sa zastaví. Tým je zachovaná kontinuálna kvalita spracovania.
Čistenie lepiacej trysky je plne automatické a riadené programom. Na tento účel sa celý lepiaci systém presunie do pevnej čistiacej polohy a prepláchne lepiacu trysku vodou. Čistiaca kvapalina sa zhromažďuje a odvádza do externej nádrže na odpadovú vodu.


HORIZONTÁLNA VŔTACIA JEDNOTKA


model classic
Máte ju vo svojich rukách! Hĺbku vŕtania a výšku vŕtania vzhľadom na stôl stroja je možné nastaviť ručne pomocou mechanických počítadiel. Je možné preddefinovať až dve rôzne hĺbky vŕtania. Otáčky sú plynule nastaviteľné v rozmedzí 3000 – 9000 min-1 a načítajú sa z programu.


HORIZONTÁLNA VŔTACIA JEDNOTKA


model dynamic
Plne automatické! Hĺbka vŕtania a výška vŕtania vzhľadom na stôl stroja sa načítajú z obrábacieho programu, takže nie je nutné stroj ručne nastavovať. Otáčky sú plynule nastaviteľné v rozmedzí 3000 – 9000 min-1 a načítajú sa z programu.


HORIZONTÁLNA VŔTACIA JEDNOTKA


model dynamic – tri vretená
S automatickou trojnásobnou vŕtacou jednotkou máte maximálnu flexibilitu a výkon. Či už sa jedná o rôzne priemery kolíkov alebo rôzne vŕtané otvory, vďaka plynulej regulácii otáčok v rozmedzí 2750 – 4000 min-1 a individuálne prednastaviteľným vŕtacím vretenom v rastri 32 mm je POWER-PIN ideálne vybavený na výrobu.


VERTIKÁLNA VŔTACIA JEDNOTKA


Programovo riadená vertikálna vŕtacia jednotka má tri individuálne nastaviteľné vŕtacie vretená. Vďaka maximálnemu priemeru vrtáka 35 mm je možné veľmi ľahko vykonávať vŕtanie aj do plochy. Zahrnuté sú aj vŕtania, ako je Minifix alebo CABINEO. Vŕtacia jednotka má plynulú reguláciu otáčok v rozsahu od 2750 – 5500 min-1 a automaticky sa prispôsobí priemeru vrtáka.
Čisté! Vďaka polohe obrábania zospodu nezostávajú na obrobku žiadne triesky.


KONCEPT UPÍNANIA


Vďaka intuitívnej koncepcii upínania pomocou deleného prítlačného nosníka sú dielce počas obrábania bezpečne fixované. Bez ohľadu na to, či ide o široké alebo úzke dielce, nie je nutné žiadne dodatočné nastavenie upínacích nosníkov. To výrazne urýchľuje výrobu a zabraňuje nesprávnemu upnutiu.
Horné prítlačné trámce navyše fungujú ako ochranná lišta a tým zvyšujú bezpečnosť obsluhy.


VISE LED


Pomocou voliteľného LED indikátora polohy VISE sú dielce vždy umiestnené pri správnom pravítku. Okrem šírky dielca sa na LED diódach zobrazuje aj nulový bod založenia. To znamená, že je možné rýchlo vizuálne odhaliť prípadnú chybu vo výbere dielca pri práci vo viacerých pracovných poliach.
K dispozícii iba pri modeli dynamic.


ROZMERY OBROBKU


Či už sa jedná o zásuvku z masívneho dreva alebo kuchynskú pracovnú dosku, drevené kolíky sú ideálne. Štandardne je možné spracovávať materiály s hrúbkou 12 – 60 mm. Zatiaľ čo pri modeli POWER-PIN classic je nutné prítlačné lišty nastaviť na hrúbku materiálu ručne, pri modeli dynamic sa tak deje automaticky. Pri dlhých dielcoch nad 1300 mm sa automaticky vygeneruje niekoľko možností, ktoré sa obsluhe zobrazia na obrazovke.


FLEXIBILNÉ UPÍNANIE


V závislosti od veľkosti dielca a spôsobu obrábania sa zarážky aktivujú automaticky. To umožňuje obrábať až 4 dielce súčasne.
Pri dlhých dielcoch nad 1300 mm sa automaticky vygeneruje niekoľko možností, ktoré sa obsluhe zobrazia na obrazovke.


IDEÁLNY DOPLNOK


Ideálne ako prídavný stroj po nestingovom obrábaní alebo ako doplnok k veľkoplošnej píle a CNC stroju. Stroj tak vykonáva obrábacie operácie, ako je vodorovné vŕtanie, narážanie drevených kolíkov a v prípade potreby vŕtanie do plochy dielca. Pre nepretržitý tok výroby je možné obrábací program vyvolať pomocou voliteľnej čítačky QR kódov. Na štítku sa tiež zobrazujú dôležité informácie, ako je označenie dielca, názov operácie, zákazky aj lepené hrany.


MAXIMÁLNE POHODLIE


Pre nepretržitú bezstarostnú prácu je možné zvoliť ďalšie možnosti:
Neprerušiteľný zdroj napájania (UPS) zaručuje, že v prípade náhleho poklesu napätia (napr. v dôsledku výpadku prúdu) bude mať počítač stále k dispozícii dostatok energie pre riadne ukončenie operačného programu.

Vďaka automatickému centrálnemu mazaniu sú lineárne vedenia a osi mazané optimálnym množstvom maziva podľa vopred definovaných intervalov mazania.
Pokiaľ máte ďalšie otázky alebo vás niečo zaujíma, sme vám k dispozícii na našich kontaktných údajoch.

Samuel F a š k o
konateľ spoločnosti
+421 903 554 200
samo@kral-zilina.sk
info@kral-zilina.sk


Szerző hozzájárulásai Král, s. r. o.
Érdekelhetné Önt
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.