ENVIRO: Ministri životného prostredia a vnútra sa dohodli na užšej spolupráci v odhaľovaní enviromentálnej kriminality

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok predstavili na pôde envirorezortu tri základné oblasti užšej spolupráce pri odhaľovaní enviromentálnej kriminality.
BRATISLAVA 8. januára (SITA) – Zrýchlenie práce enviropolície a s tým súvisiace šetrenie verejných zdrojov, efektívnejšie postupy pri odhaľovaní environmentálnych záťaží, nastavenie krízového manažmentu pri eliminácii medveďov aj za pomoci enviropolície. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok otvoril na stretnutí otázku fungovania špecializovaného útvaru polície pre odhaľovanie environmentálnej kriminality – tzv. enviropolície.

„Zrozumiteľným a jasným definovaním kompetencií urýchlime procesy odhaľovania, dokumentovania alebo vyšetrovania environmentálnej kriminality v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, ochrany prírody či neoprávneného nakladania s odpadmi,“ objasnil Taraba.

Slovenskí enviropolicajti sa začnú primárne viac venovať tzv. veľkej kriminalite. Nižšiu environmentálnu kriminalitu budú riešiť inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia. „Hovorili sme aj o okresných úradoch, ktoré spadajú do kompetencie Ministerstva vnútra SR. Často sú to práve okresné úrady, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v rozhodovacom procese. Často sa stretávame s alibizmom úradníkov, že sa niektoré veci nedajú urobiť. My sme sa dnes s pánom podpredsedom vlády dohodli, že vždy budeme tlačiť na to, aby úradníci hľadali možnosti, ako sa veci dajú urobiť, zatiaľ čo my sa budeme snažiť meniť zákony alebo nariadenia vlády, ktoré nie sú najrozumnejšie postavené,“ konštatoval minister vnútra Šutaj Eštok.

Dlhodobo neriešeným problémom Slovenska sú aj staré environmentálne záťaže, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú nielen kvalitu životného prostredia, ale aj zdravie ľudí na Slovensku. Ich odstraňovaniu v minulosti bránili rôzne technické a legislatívne prekážky. Koncom decembra 2023 schválil parlament dôležitú novelu zákona o environmentálnych záťažiach, vďaka ktorej sa odstránia problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe a ktoré doteraz prakticky znemožňovali reálnu sanáciu environmentálnych záťaží.

Envirorezort v súčasnosti pripravuje ďalšiu legislatívnu zmenu, zameranú na vyvlastňovanie environmentálnych záťaží. „Jej cieľom bude predovšetkým predísť rôznym špekulatívnym prevodom pozemkov, ktoré by znemožnili sanáciu envirozáťaží,“ dodal na záver Taraba.


Szerző hozzájárulásai SITA
Érdekelhetné Önt
 • Tarabov útok na národné parky: Nariadil veľké prepúšťanie a zobral im peniaze zo štátneho rozpočtu

  Riaditelia národných parkov majú prepustiť takmer 80 ľudí. Minister im zároveň drasticky znížil príspevok na tento rok zo štátneho rozpočtu a obmedzil aj peniaze z eurofondov. Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu Michala Kiču ide o neakceptovateľný útok na ochranu prírody na Slovensku.
 • Rezorty nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov

  Rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov a nehnuteľností, ktoré prešli v rámci zonácie Veľkej Fatry a Slovenského krasu spod štátnych lesov do správy národných parkov, hoci to vyžaduje zákon.
 • Medzi top zákazníkov Lesov SR prenikli nové priekupnícke firmy na úkor niektorých fabrík

  Drevári sa začiatkom roka báli o presuny štátneho dreva do rúk priekupníkov blízkych vláde, no napokon si mnohí objemy udržali. Zmluvy štátnych lesov sa však skrátili. Spracovatelia sa preto obávajú, že neskôr budú musieť o surovinu bojovať znova. Niektoré fabriky boli navyše vytlačené spomedzi top zákazníkov Lesov SR a nahradili ich nové mená, ktoré drevo vyvážajú aj do cudziny. Medzi manažérmi Lesov SR si našla miesto aj bývalá pravá ruka Borisa Kollára.
 • Drevári sa obávajú, že na biznise s drevom zasa začínajú zarábať ľudia blízki Smeru a SNS. Štátne lesy im blokujú dodávky

  Štátne Lesy SR meškajú s podpisom zmlúv na tohtoročné dodávky dreva pre domáci drevospracujúci priemysel. Drevári za tým vidia možné presuny dreva, ktoré doteraz dostávali oni, na priekupníkov s kontaktmi na terajšiu vládnu koalíciu. Takto sa to dialo aj za minulých vlád Smeru a SNS. Lesy SR meškanie odôvodňujú tým, že sa ich noví manažéri vybraní koalíciou musia viac zoznámiť so stavom podniku.
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.