ENVIRO: Pustili sa do riešenia ochrany hlucháňa

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) a správami národných parkov otvorili dialóg s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov v územiach s výskytom hlucháňa hôrneho.
ZVOLEN 11. marca (SITA) - O riešení problematiky ochrany populácie tohto chráneného živočícha a jeho biotopov diskutovali ešte v piatok 8. marca počas stretnutia na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO). Informovali o tom dnes z odboru komunikácie a propagácie ŠOP SR. Cieľom stretnutia bolo spoločné prerokovanie návrhu opatrení pre zabezpečenie ochrany hlucháňa v lokalitách jeho výskytu v rámci Slovenska.

Hlucháň hôrny sa najčastejšie vyskytuje v starých prirodzených horských lesoch pralesovitého charakteru. Na Slovensku je predmetom ochrany v dvanástich chránených vtáčích územiach. Podľa generálnej riaditeľky Sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR Vladimíry Fabriciusovej je pre záchranu populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku nevyhnutná spolupráca a participácia všetkých zainteresovaných strán. Pilotné stretnutie podľa jej slov otvorilo diskusiu o vhodných formách pre aktívny a pasívny manažment biotopov, ktoré vyplynuli z prerokovávaní s obhospodarovateľmi lesa v jednotlivých územiach. Navrhované opatrenia taktiež vychádzajú zo záverov nedávneho DNA výskumu hluchánej populácie. Zameraný bol najmä na stupeň izolácie a vzájomnú konektivitu jednotlivých populácií.

Vážnejším problémom ako samotná veľkosť populácie hlucháňa na Slovensku je podľa autora výskumu Petra Klingu z Lesníckej fakulty TUZVO jej genetická izolácia a fragmentácia. „Životaschopnosť hlucháňa na našom území je ohrozená v dôsledku straty genetickej variability, ktorá negatívne ovplyvňuje schopnosť hlucháňov prispôsobovať sa meniacim klimatickým podmienkam a zvyšuje riziko nepriaznivých dôsledkov príbuzenského párenia,“ priblížil. Nepriaznivý stav genetickej premenlivosti sa podľa jeho slov nezlepší zvýšením počtu jedincov napríklad z umelých odchovov, ale zvýšením výmery vhodných biotopov a obnovy prepojenosti so susednými populáciami. Zástupca Národného lesníckeho centra Jozef Bučko je presvedčený o tom, že zachovanie hlucháňa prostredníctvom citlivej a premyslenej činnosti človeka je možné. „Medzi výhody patrí najmä krátky čas prinavrátenia biotopu, ako aj zapojenie vidieckeho obyvateľstva do ochrany prírody. Vstup človeka do procesu trvalého zachovania lesov je opodstatnený aj z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny a súvisiacich extrémnych výkyvov počasia,“ dodal.

Návrh ako aj realizácia jednotlivých opatrení budú predmetom ďalšej diskusie za účasti všetkých partnerov vrátane členov expertnej pracovnej skupiny na ochranu hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka. Závery rokovaní ochranárov, obhospodarovateľov a vedeckej obce budú premietnuté do pripravovanej aktualizácie Programu záchrany hlucháňa hôrneho, ako aj do nových programov starostlivosti o chránené vtáčie územia, respektíve národné parky, v ktorých je hlucháň hôrny predmetom ochrany.


Szerző hozzájárulásai SITA
Érdekelhetné Önt
 • Rezorty nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov

  Rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov a nehnuteľností, ktoré prešli v rámci zonácie Veľkej Fatry a Slovenského krasu spod štátnych lesov do správy národných parkov, hoci to vyžaduje zákon.
 • Medzi top zákazníkov Lesov SR prenikli nové priekupnícke firmy na úkor niektorých fabrík

  Drevári sa začiatkom roka báli o presuny štátneho dreva do rúk priekupníkov blízkych vláde, no napokon si mnohí objemy udržali. Zmluvy štátnych lesov sa však skrátili. Spracovatelia sa preto obávajú, že neskôr budú musieť o surovinu bojovať znova. Niektoré fabriky boli navyše vytlačené spomedzi top zákazníkov Lesov SR a nahradili ich nové mená, ktoré drevo vyvážajú aj do cudziny. Medzi manažérmi Lesov SR si našla miesto aj bývalá pravá ruka Borisa Kollára.
 • Drevári sa obávajú, že na biznise s drevom zasa začínajú zarábať ľudia blízki Smeru a SNS. Štátne lesy im blokujú dodávky

  Štátne Lesy SR meškajú s podpisom zmlúv na tohtoročné dodávky dreva pre domáci drevospracujúci priemysel. Drevári za tým vidia možné presuny dreva, ktoré doteraz dostávali oni, na priekupníkov s kontaktmi na terajšiu vládnu koalíciu. Takto sa to dialo aj za minulých vlád Smeru a SNS. Lesy SR meškanie odôvodňujú tým, že sa ich noví manažéri vybraní koalíciou musia viac zoznámiť so stavom podniku.
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.